Predstavitev

OSEBNA IZKAZNICA

APN, nepremičnine, gradbeništvo in storitve, d.o.o.

Lokarje 31 D
1217 Vodice
GSM: 041-672-917, 040-191-464
ID št. za DDV: SI89465890
E-pošta: info@apn.si

NAMEN IN CILJI

NAMEN: Podjetje APN d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom strokovnega posredovanja nepremičnin strankam, vodenja postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja in investiranjem v lastne nepremičnine.

CILJ: Cilj podjetja APN d.o.o. je svojim strankam zagotoviti popolno pravno varnost in kakovostno celovito storitev pri posredovanju z nepremičninami.

DEJAVNOST

– trženje nepremičnin (prodaja, nakup, oddaja, najem, menjava…),
– urejanje gradbene dokumentacije vse do pridobitve gradbenega dovoljenja,
– vodenje in nadzorovanje gradbenih investicij,
– cenitve nepremičnin,
– investiranje v lastne nepremičnine,
– poslovno svetovanje.

ZAPOSLENI

Alen Pašič (direktor)

(040/191-464)
Številka licence nepremičninskega posrednika: 1698

Nurija Pašič

(041/672-917)
Več kot 20 let izkušenj s posredovanjem z nepremičninami
Številka licence nepremičninskega posrednika: 703

SPLOŠNI POGOJI

Splošne pogoje poslovanja lahko vidite na tej povezavi.

O POSREDOVANJU Z NEPREMIČNINAMI

Posredovanje z nepremičninami ureja Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr). Govori o pogojih, katere morajo nepremičninske družbe izpolnjevati za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami, pravila za varno in skrbno posredovanje, določa javne evidence, itd.

Pri nakupu ali prodaji nepremičnine lahko kot nastopite samostojno ali z nepremičninskim posrednikom. Prednosti slednjega so naslednje:
– prihranitev časa za oglede nepremičnin
– zelo pomembno: že takoj na začetku zanimanja za neko nepremičnine pristopiti s pravilnim pristopom (za zagotovitev najboljše dosežene cene)
– nepremičnino strokovno pregledati in stranki razložiti, kakšna je realna stiuacija
– realno oceniti kakšna je cena, ki je postavljena za nepremičnino
– baza nepremičnin
– iskanje primernih in čim bolj stroškovno ugodnih rešitev za strankine želje
– pravno varen nakup ali prodaja (saj gre pri nakupih ali prodajah nepremičnine za relativno velike zneske)
– izpeljava različnih postopkov, od ogleda, do primopredaje in prenosa lastništva
– stranke nimajo stroškov z oglaševanjem svoje nepremičnine
– pravna in odškodninska zaščitenost.

Nakup ali prodaja nepremičnine je za marsikoga življenska odločitev in bi morala zato biti čim bolj varna, ker gre večinoma za velike zneske. Na trgu se dogajajo vse mogoče zadeve, zato je priporočljivo za prodajo in nakup nepremičnine postopek izpeljati s dobrim nepremičninskim posrednikom, kateri lahko olajša marsikatero težavo, hitreje in varno izpelje postopek.